دکتر حمید آریایی تبار

رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی کرمانشاه

جراح و متخصص بیماری های چشم- فوق تخصص بیماری های شبکیه


دکتر جلیل امیدیان

عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی کرمانشاه

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - فوق تخصص بیماری های استرابیسم

دکتر محمود مبلغی

عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی کرمانشاه

جراح و متخصص بیماری های چشم 

دکتر لیلا رضایی

عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی کرمانشاه

جراح و متخصص بیماری های چشم