تعداد بازدیدکنندگان

۲۱ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۲۹ آبان ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۸/۲۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۲۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۲۶ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۸/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۴ ۴   کاربر ۱۵   صفحه
۰۸/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۲ ۳   کاربر ۶   صفحه
۰۸/۲۱ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۸/۲۰ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۸/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۵ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۸/۱۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۰ ۲   کاربر ۴   صفحه
۰۸/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۳ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۸/۰۲ ۳   کاربر ۱۰   صفحه
۰۸/۰۱ ۱   کاربر ۲   صفحه
۰۷/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۰۷ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۶ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۰۷ ۷ %

ساعت ۳ تا ۴
۶۶۸ ۲۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۶ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۷ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۵۳ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۶۶ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۹۸ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۱۴ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۲۶ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۳۷ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۴۷ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۳۹ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۱۰ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۴۳ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۰۲ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۹۵ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸۶ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷۸ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۸۰ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸۴ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۰۸ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۱۸ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۰۰۲,۰۲۵ ۵۲ %
ZZZ
ZZZ
۳,۹۱۶,۶۷۸ ۲۵ %
USA
USA
۱,۰۹۸,۶۸۸ ۷ %
EU
EU
۶۸۳,۷۹۹ ۴ %
DEU
DEU
۲۹۳,۸۸۷ ۲ %
CHN
CHN
۲۳۲,۷۸۱ ۲ %
UKR
UKR
۲۰۱,۸۴۷ ۱ %
RUS
RUS
۱۷۸,۶۰۱ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۱,۱۰۱ ۱ %
JPN
JPN
۱۴۱,۰۴۱ ۱ %
ROM
ROM
۱۰۷,۱۴۴ ۱ %
GBR
GBR
۱۰۵,۴۴۷ ۱ %
NOR
NOR
۴۵,۷۵۱ ۰ %
CAN
CAN
۲۲,۹۰۴ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۱۷ ۰ %
KOR
KOR
۱۹,۷۵۳ ۰ %
NLD
NLD
۱۵,۷۱۳ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۴۱۵ ۰ %
POL
POL
۱۳,۲۳۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲۱۹ ۲۲ %
Other
Other
۱۷۵ ۱۸ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۶۸ ۱۷ %
Firefox
Firefox
۱۳۵ ۱۴ %
Mozilla
Mozilla
۱۰۳ ۱۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۰۳ ۱۰ %
Safari
Safari
۳۵ ۴ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۳ ۱ %
Opera
Opera
۱۳ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۲ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۸ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۴ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۳۹۲ ۴۰ %
Windows 7 ۱۸۶ ۱۹ %
XP ۱۳۱ ۱۴ %
Windows 2003 ۸۴ ۹ %
Linux ۷۵ ۸ %
Windows 8 ۳۱ ۳ %
Windows 10 ۲۱ ۲ %
Vista ۱۹ ۲ %
iOS ۱۷ ۲ %
Android ۱۲ ۱ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۳۸
چشم پزشکی کرمانشاه ۳
اپتومتریست کرمانشاه ۳
متخصص استراپیسم درکرمانشاه ۲
اپتومتریست های کرمانشاه ۲
انجمن چشم پزشکی کرمانشاه ۲
رییس چشم پزشکی استان کرمانشاه ۲
جراح چشم کرمانشاه ۲
، انجمن چشم پرشکان کدمانشاه ۲
جراحان چشم کرمانشاه ۱
انجمن اپتومتری کرمانشاه ۱
آدرس کلینیک تخصصی چشم پزشکی در کرمانشاه ۱
دکتر محمود مبلغی ۱
دکترلیلارصایی متخصص چشم کدمانشاه ۱
تعداد اپتومتریست های کرمانشاه ۱
دکتر آریایی تبار ۱
ارجاعی چشم ۱
انجمن چشم پزشکی ۱
دانشگاه های دارای رشته چشم پزشکی ۱
انجمن چشم کرمانشاه ۱
اپتومتریستهای کرمانشاه ۱
چشم پزشکی پورچمنی کرمانشاه ۱
چشم پزشکان کردستان عراق ۱
دکترجراحی چشم درکرمانشاه ۱
اپتومتری کرمانشاه ۱
انجمن اپتومتریست کرمانشاه ۱
اپتومتریسهای کرمانشاه ۱
متخصصان چشم کرمانشاه ۱
اپتوپتریست های کرمانشاه ۱