تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۱,۲۵۳ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۱ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۳۰ ۱۶۹   کاربر ۲۴۵   صفحه
۰۶/۲۹ ۲,۷۸۸   کاربر ۴,۶۸۶   صفحه
۰۶/۲۸ ۳,۱۳۱   کاربر ۵,۲۷۶   صفحه
۰۶/۲۷ ۳,۲۲۷   کاربر ۵,۵۷۸   صفحه
۰۶/۲۶ ۳,۴۵۳   کاربر ۶,۵۷۶   صفحه
۰۶/۲۵ ۳,۸۹۶   کاربر ۷,۵۴۳   صفحه
۰۶/۲۴ ۱,۵۳۴   کاربر ۲,۵۰۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۱,۸۶۵   کاربر ۲,۹۲۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۲,۷۴۷   کاربر ۴,۸۲۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۲,۴۹۳   کاربر ۴,۷۶۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۲,۶۲۴   کاربر ۴,۵۰۴   صفحه
۰۶/۱۹ ۲,۶۵۶   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۸ ۱,۲۹۵   کاربر ۲,۰۰۳   صفحه
۰۶/۱۷ ۱,۲۶۱   کاربر ۲,۰۹۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۲,۱۱۶   کاربر ۳,۴۹۸   صفحه
۰۶/۱۵ ۳,۳۰۷   کاربر ۵,۶۵۸   صفحه
۰۶/۱۴ ۲,۶۰۳   کاربر ۴,۱۱۳   صفحه
۰۶/۱۳ ۳,۲۳۴   کاربر ۴,۹۲۲   صفحه
۰۶/۱۲ ۲,۷۴۱   کاربر ۴,۰۰۴   صفحه
۰۶/۱۱ ۲,۹۷۴   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۱,۳۵۷   کاربر ۱,۹۵۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۲,۱۹۲   کاربر ۳,۳۵۹   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۰,۷۷۱   کاربر ۱۲,۱۰۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۲۸,۴۶۹   کاربر ۳۰,۱۱۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۴,۰۵۷   کاربر ۶,۵۸۳   صفحه
۰۶/۰۵ ۴,۰۱۵   کاربر ۶,۰۷۷   صفحه
۰۶/۰۴ ۳,۹۶۴   کاربر ۶,۳۱۹   صفحه
۰۶/۰۳ ۴,۹۰۹   کاربر ۵,۷۱۴   صفحه
۰۶/۰۲ ۱,۴۶۸   کاربر ۲,۲۶۸   صفحه
۰۶/۰۱ ۲,۴۰۹   کاربر ۳,۶۸۷   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۰۴ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۲ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۹۳ ۷ %

ساعت ۳ تا ۴
۶۶۸ ۲۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۶ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۶ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۵۰ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۶۶ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۹۷ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۰۳ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۲۵ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۳۲ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۴۶ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۳۴ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۰۴ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۳۰ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۹۶ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۹۴ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸۱ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷۴ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷۸ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷۹ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۰۶ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۰۴ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
ZZZ
۳۰۲ ۳۳ %
USA
USA
۱۸۲ ۲۰ %
IRN
IRN
۱۵۳ ۱۷ %
FRA
FRA
۹۶ ۱۰ %
EU
EU
۵۴ ۶ %
RUS
RUS
۳۱ ۳ %
CHN
CHN
۲۴ ۳ %
DEU
DEU
۲۳ ۲ %
HKG
HKG
۱۲ ۱ %
SEN
SEN
۶ ۱ %
TWN
TWN
۶ ۱ %
JPN
JPN
۶ ۱ %
UKR
UKR
۵ ۱ %
BRA
BRA
۵ ۱ %
NOR
NOR
۳ ۰ %
GBR
GBR
۳ ۰ %
SWE
SWE
۳ ۰ %
ARE
ARE
۲ ۰ %
GHA
GHA
۲ ۰ %
CZE
CZE
۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۹۳ ۲۱ %
Other
Other
۱۷۰ ۱۸ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۶۲ ۱۷ %
Firefox
Firefox
۱۲۵ ۱۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۰۰ ۱۱ %
Mozilla
Mozilla
۹۸ ۱۱ %
Safari
Safari
۳۲ ۳ %
Opera
Opera
۱۳ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۲ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۱ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۸ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۴ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۳۸۳ ۴۲ %
Windows 7 ۱۷۴ ۱۹ %
XP ۱۲۸ ۱۴ %
Windows 2003 ۸۴ ۹ %
Linux ۵۵ ۶ %
Windows 8 ۲۷ ۳ %
Vista ۱۸ ۲ %
Windows 10 ۱۷ ۲ %
iOS ۱۴ ۲ %
Android ۱۰ ۱ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۳۸
اپتومتریست کرمانشاه ۳
، انجمن چشم پرشکان کدمانشاه ۲
انجمن چشم پزشکی کرمانشاه ۲
جراح چشم کرمانشاه ۲
اپتومتریست های کرمانشاه ۲
متخصص استراپیسم درکرمانشاه ۲
رییس چشم پزشکی استان کرمانشاه ۲
دکترجراحی چشم درکرمانشاه ۱
دانشگاه های دارای رشته چشم پزشکی ۱
چشم پزشکان کردستان عراق ۱
انجمن چشم کرمانشاه ۱
آدرس کلینیک تخصصی چشم پزشکی در کرمانشاه ۱
دکتر محمود مبلغی ۱
دکترلیلارصایی متخصص چشم کدمانشاه ۱
تعداد اپتومتریست های کرمانشاه ۱
اپتومتری کرمانشاه ۱
ارجاعی چشم ۱
انجمن چشم پزشکی ۱
انجمن اپتومتریست کرمانشاه ۱
اپتومتریسهای کرمانشاه ۱
اپتومتریستهای کرمانشاه ۱
چشم پزشکی پورچمنی کرمانشاه ۱
دکتر آریایی تبار ۱
متخصصان چشم کرمانشاه ۱
اپتوپتریست های کرمانشاه ۱